• کودکان این دوره نیاز دارند که از سوی همکلاسان و معلم مورد تایید واقع شوند. اگر در کلاس به این نیاز کودکان برای ابراز وجود مثبت توجه شود دیگر نیازی به رفتارهای معارض با مقررات کلاس وجود خواهد داشت.
  • دانش آموزان در این دوره علاقمندند که معلم خود را خشنود کنند و اگر از جانب وی مسئولیتی به آن‌ها سپرده شود لذت می برند. با واگذاری کارهای نوبتی ساده به آن‌ها و بهره‌گیری از شیوه‌هایی که کودکان بتوانند به فرصت‌های یکسانی در جهت یاری رساندن و کمک نمودن به معلم خود دست بیابند و تایید او را دریافت کنند حائز اهمیت است.
  • کودکان این سن از احساسات دیگران باخبر می شود. این موضوع باعث می شود که با تاثیر بر نقاط حساس دیگران از طریق رفتار و گفتار آنها را شدیدا بیازارند بدون آن که تشخیص دهند که حمله ی آنها تا چه اندازه موجب آزار و اذیت دیگران می شود.

ویژگی های اجتماعی:

  • کودکان در این سن دائم در حال جنب و جوش هستند و لحظه ای آرام نیستند.
  • کودک علاقه مند به صحبت کردن است و دوست دارد که حوادث را تعریف کند. او گاهی در برابر سوالات معلم بدون توجه به درستی یا غلطی جواب، جملاتی را بیان می کند.
  • دانش آموزان ابتدایی برای شرکت در بازی های گروهی علاوه بر علاقه، دارای زبان مشترک نیز هستند. بدین جهت به مرور از فردی منفرد به انسانی اجتماعی تبدیل خواهد شد. معلمان نیز باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند و فعالیت گروهی در کلاس را برای دانش آموزان طرح ریزی کنند.
  • کودکان در این سن با الگوگیری از افراد مورد پسند خود مثل والدین، معلم و حتی شخصیت های کارتونی شخصیت اجتماعی خود را شکل می دهند و همزیستی مسالمت آمیز را می آموزند.
  • دانش آموزان در این دوران دوستان خود را انتخاب می کنند و احتمالا یک دوست صمیمی دارند. بایستی مراقب دانش آموزان منزوی که در دوستیابی مشکل دارند نیز بود.
  • بازی دنیای کودکان است. بنابراین انتقال مفاهیم آموزشی با بازی می تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
  • دانش آموزان در این سن مشتاق به ایجاد رقابت بین یکدیگر هستند. از این عنصر به شرط سالم بودن آن می توان به عنوان یکی از ویژگی های گیمیفیکیشن یا بازی وار سازی در جهت افزایش انگیزه دانش آموزان استفاده کرد