مهارت های معلمی

هر معلمی جهت انجام فعالیت در کلاس با بالاترین بازده، نیاز به داشتن مهارت و دانش های مختلفی است که می تواند آن ها را از راه های مختلفی از جمله مطالعه، ادامه تحصیل، استفاده از تجارب سایر همکاران و … به دست بیاورد.

یکی از بهترین روش های کسب دانش و مهارت مورد نیاز معلمان و دانشجومعلمان عزیز استفاده از تجربیات سایر همکاران است. مزیت این نوع کسب دانش این است که آن مهارت یا دانش قبلا مورد امتحان و بررسی قرار گرفته است و می تواند نتیجه بهتری را ایفا کند.

با توجه به اینکه دنیای امروز به سرعت در حال پیشرفت است و معلمان به سبب رابطه مستقیم با دانش آموزانی که در این جامعه زندگی می کنند، یادگیری و پیشرفت معلمان اهمیت دوچندانی پیدا می کند. به عبارتی معلمان بایستی یادگیرندگان مادام العمر باشند تا بتوانند دانش و علم خود را بهتر به دانش آموزان ارائه کنند.

معلمان یادگیرندگان مادام العمر

علاوه بر استفاده از مقالات این بخش، می توانید در کارگاه های آموزشی ارائه شده شرکت کنید.

فهرست