1. خانه
  2. مقالات
  3. توسعه مهارت فردی

توسعه مهارت فردی

در این قسمت به نکات مهم در حوزه تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزشی و تولید محتوا پرداخته خواهد شد. معرفی بهترین ابزار ها و روش های تولید و طراحی محتوای آموزشی از دیگر موضوعات قابل بحث در این قسمت می باشد.